แอพพลายเมล์เทคโนโลยีของเรา

 ระบบเน็ตเวิร์ค

เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ

    ระบบเน็ตเวิร์ค

    ระบบเครื่อข่ายที่แอพพลายเมล์ทำการเชื่อมต่ออยู่คือระบบเครื่อข่ายของ บริษัท เอเน็ต  จำกัด http://www.anet.net.th ซึ่ง เซิร์ฟเวอร์ให้บริการของแอพพลายเมล์ต่อตรงกับ Gatway ของระบบและอยู่หน้า Firewall ทำให้เซิร์เวอร์ของแอพพลายเมล์ มีความเร็วสูงด้านการถ่ายโอนข้อมูล และตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้วยความเร็ว 100 Mbits ต่อวินาที ในการถ่ายโอนข้อมูลภายใน และ ATM 512 Mbits ต่อวินาที สำหรับการเชื่อมต่อตรงเข้ากับเครือข่ายระหว่าง ISP ภายในประเทศ และ 45 Mbits ต่อวินาที สำหรับการเชื่อมต่อตรงเข้ากับ National Internet Exchange (NIX) ของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) ของ เอเน็ต อีกทั้ง ภายในระบบเน็ตเวิร์คของเอเน็ตเอง ยังมีเซิร์ฟเวอร์ของ ThaiMail และ ChaiyoMail ซึ่งมีผู้ใช้บริการอีเมล์ของคนไทย อยู่จำนวนมาก ซึ่งต่ออยู่กับ Router ตัวเดียวกันกับ แอพพลายเมล์ ทำให้การรับส่งอีเมล์ทำได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งในด้านปริมาณและความเร็วอย่างแท้จริง


  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา