แอพพลายเมล์ นโยบาย

ข้อตกลง

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายของเรา

แอพพลายเมล์ เป็นเว็บไซต์ประเภท เว็บไซต์บริการ โดยมีบริการหลักคือการให้การสนับสนุนโปรแกรม เว็บเมล์ไซต์และพื้นที่ภายในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เว็บไซต์ต่างๆสามารถแจกฟรีอีเมล์ เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปตลอดจนบุคคลภายในองค์กรของแต่ละเว็บไซต์ได้

ที่ผ่านมาแอพพลายเมล์ได้ให้บริการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคัดเลือกเว็บไซต์เพื่อเป็นสมาชิก, การติดตามการออกแบบและใช้งานของสมาชิก, ความปลอดภัยในการใช้งานและข้อมูลของผู้ใช้บริการอีเมล์ของสมาชิก, ตลอดจนการดูแลรักษาระบบเพื่อให้ทรัพยากรในระบบที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ

แอพพลายเมล์ ได้ให้บริการด้านอีเมล์ ให้กับเว็บไซต์ต่างๆนับตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 โดยในช่วงแรก ได้ชักชวนเว็บไซต์ต่างๆ มาทดลองใช้บริการก่อนเป็นอันดับแรก ระหว่างนั้น แอพพลายเมล์ ได้พัฒนาโปรแกรมเว็บเมล์ ให้มีความสามารถมากขึ้นเป็นลำดับ (ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อโปรแกรมเว็บเมล์นี้ เป็นภาษาไทยว่า (โปรแกรมจดหมายประยุกต์) ต่อมาจึงได้เริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ http://applymail.com เพื่อเปิดให้บุคคลหรือเว็บไซต์ทั่วไปสมัครใช้บริการในวันที่ 25 ธันวาคม 2543 เป็นต้นมา โดยเว็บไซต์ที่จะเป็นสมาชิกของแอพพลายเมล์ได้ จะต้องยอมรับและผ่านเงื่อนไขตามที่แอพพลายเมล์ได้กำหนดไว้

ต่อมาด้วยนโยบายที่ตรงกัน บริษัท เอเน็ต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนช่องทางข้อมูล และอนุญาตให้ นำเซิร์ฟเวอร์ไปต่อพ่วงกับระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ในวันที่ 25 มกราคม 2545 แอพพลายเมล์จึงมีความสามารถ ในการให้บริการภายในประเทศไทยมากขึ้น ทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาให้บริการ แอพพลายเมล์ก็ได้เลือกสรรค์เป็นอย่างดีโดยใช้ Pentium4 ความเร็ว 1.6 GHz. แต่ใช้ SDRAM เพื่อให้เหมาะกับงานด้าน อีเมล์และระบบปฏิบัติการ Linux มีใช่เพียงแค่เร็วแรงแต่ไม่มีประโยชน์กับงานของเรา อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า บางส่วนของการให้บริการ ของแอพพลายเมล์มีการเก็บค่าบริการ เนื่องด้วยการให้บริการจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในบางกรณี ซึ่งเป็นค่าบริการที่นับว่าไม่แพงเลย

ตลอดมาแอพพลายเมล์ได้คัดเลือกเว็บไซต์เข้าเป็นสมาชิกด้วยจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ในแต่ละวัน แต่นั่นมิใช่ส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการรับเข้าเป็นสมาชิก หากแต่เป็นเนื้อหา, ความน่าสนใจและ ความเป็นเอกลักษณ์, การมีข้อมูลเป็นของตนเอง ของเว็บไซต์นั้นๆเป็นตัวตัดสิน ตลอดจนเว็บไซต์เพื่อสังคมและ กิจกรรมเพื่อสังคมใดๆ แอพพลายเมล์ก็ยินดีให้การสนับสนุนเช่นกัน

อย่างไรก็ตามแอพพลายเมล์จะยังคงพยายามรักษาคุณภาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการให้บริการด้าน อีเมล์ และบริการด้านอื่นๆที่กำลังจะมีต่อไปในอนาคต เพื่อคนไทยต่อไป


  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา