แอพพลายเมล์เทคโนโลยีของเรา

ระบบเน็ตเวิร์ค

 เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ

  เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ


  ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการเป็นอย่างยิ่งดังนั้น
  แอพพลายเมล์จึงเลือกสรรค์เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุด

  CPU Intel Xeon ความเร็ว 2.4 GHz
  Ram 6 GB
  Network card 10/100/1000 Mbits/sec
  ระบบปฏิบัติการ Linux
  ระบบฐานข้อมูล MySQL
  WebServer Apache
  MailServer Applymail

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา