แอพพลายเมล์นโยบาย

 ข้อตกลง
 ฟรีเว็บเมล์ไซต์
 เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซตสำหรับธุรกิจ
 ฟรีโฮสติ้ง
 ฟรีอีเมล์

นโยบายความเป็นส่วนตัว


    ข้อตกลงในการใช้บริการต่างๆของแอพพลายเมล์

    บริการของแอพพลายเมล์เป็นบริการประเภท ให้บริการมวลชนในบุคคลหลายระดับ ดังนั้น การปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎระเบียบ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการ ให้บริการและใช้บริการ เพราะฉนั้น แอพพลายเมล์ จึงจำแนกข้อตกลงในการใช้บริการ ตามประเภทขอการให้บริการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

  • ฟรีเว็บเมล์ไซต์ ใช้กับ ผู้ใช้บริการประเภทฟรีเว็บเมล์ไซต์

  • เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ ใช้กับ ผู้ใช้บริการประเภทเว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

  • เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ ใช้กับ ผู้ใช้บริการประเภทเว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

  • ฟรีโฮสติ้ง ใช้กับ ผู้ใช้บริการประเภทฟรีโฮสติ้ง

  • ฟรีอีเมล์ ใช้กับ ผู้ใช้บริการเว็บเมล์ไซต์ของสมาชิกของแอพพลายเมล์ประเภทต่างๆ
 
  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา