แอพพลายเมล์นโยบาย

 ข้อตกลง
 ฟรีเว็บเมล์ไซต์
 เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซตสำหรับธุรกิจ
 ฟรีโฮสติ้ง
 ฟรีอีเมล์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ข้อตกลงในการใช้บริการฟรีอีเมล์

  anydomain mail เป็นบริการฟรีอีเมล์ที่ ApplyMail มอบให้แก่ anydomain.com เป็นผู้จัดการการให้บริการ โดยที่ก่อนที่ท่านจะสมัครใช้บริการท่านจะต้องอ่านและ ทำความเข้าใจเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียด
  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่านเอง การกดปุ่ม "ยอมรับ" ด้านท้ายของเอกสารฉบับนี้ หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขทุกข้อที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่
 1. ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อสมัครสมาชิกจะต้องเป็นความจริง,ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เช่น ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน

 2. ท่านต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ จึงสามารถตัดสินใจสมัครขอใช้บริการด้วยตัวท่านเอง หากท่านอายุต่ำกว่านั้น ท่านจะต้องปรึกษาและขออนุญาตผู้ปกครองของท่าน ก่อนสมัครขอใช้บริการ

 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ในการตั้งชื่อผู้ใช้(username) เช่น webmaster, hostmaster, admin, administrator, postmaster หรือคำอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบหรือทีมงานของ anydomain

 4. หากท่านไม่ทำการล็อกอินเพื่อใช้งานเป็นครั้งแรกหลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกภายใน 30 วัน ความเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลง

 5. ในระหว่างการใช้งานหากท่านไม่ทำการล็อกอินเพื่อใช้งานติดต่อกันนาน 3 เดือน (90 วัน) นับจากวันที่ท่านใช้งานครั้งสุดท้าย ความเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลง เพราะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้บริการแล้ว หากท่านต้องการใช้บริการอีก ท่านจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่

 6. ท่านจะได้เนื้อที่เก็บจดหมายขนาด 5 เมกะไบต์ (megabytes) เมื่อใดก็ตามที่เนื้อที่เก็บจดหมาย ของท่านเหลือไม่ถึง 200 กิโลไบต์ (kilobytes) จะแจ้งให้ท่านทราบและให้ท่านทำการลบจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้งด้วยตัวท่านเอง มิเช่นนั้น แล้ว ถ้าเนื้อที่เก็บจดหมายของท่านเต็มท่านจะไม่สามารถรับจดหมายใหม่ได้อีก

 7. เพื่อความปลอดภัย ท่านต้องรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

 8. anydomain ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 9. ท่านจะต้องไม่ส่งจดหมายอันเข้าข่ายการ SpamMail เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเอง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทยหรือประเทศผู้รับจดหมายนั้น หากมีผู้เสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว

 10. anydomain ไม่ขอรับประกันความเสียหายของจดหมาย และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการ ซึ่ง anydomain อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก ผู้ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเอง หรือ เกิดจากการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายของ anydomain.com เอง อย่างไรก็ดี ในสภาวะการทำงานปกติของระบบ anydomain ขอรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหาย และปัญหาความปลอดภัยใดๆ

 11. ตลอดการใช้งานท่านจะต้อง ตั้งค่าให้ WebBrowser ของท่านสามารถใช้งาน Cookies และ JavaScript ได้

 12. anydomain ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 13. หาก anydomain พบว่าท่านละเมิดเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ anydomain ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา