แอพพลายเมล์ แอพพลายเมล์คืออะไร?

  โปรแกรมจดหมายประยุกต์

  โปรแกรมจดหมายประยุกต์ ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมเว็บเบสอีเมล์ธรรมดา ที่ใช้งานเพื่อรับส่งอีเมล์เท่านั้น แต่รวมถึงระบบบริหารจัดการ สมาชิกในระบบอีเมล์อีกด้วย โปรแกรมนี้จัดแบ่งการใช้งานตามการใช้งานของกลุ่มบุคคลเป็น 3 ระดับ คือ แอพพลายเมล์, เว็บมาสเตอร์และผู้ใช้บริการฟรีอีเมล์

  สำหรับระดับผู้ใช้บริการฟรีอีเมล์ จะใช้บริการผ่านเว็บเมล์ไซต์ของเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นสมาชิกของแอพพลายเมล์ ประกอบไปด้วยบุคคลหลายประเภทและอยู่ในความดูแลของเว็บมาสเตอร์ ซึ่งจะใช้งานผ่านโปรแกรม webmail.cgi ซึ่งจะอยู่บน เว็บเมล์ไซต์ของสมาชิกแต่ละเจ้า

  ระดับเว็บมาสเตอร์มีหน้าที่ให้บริการฟรีอีเมล์บนเว็บเมล์ไซต์ของตนเอง ซึ่งสามารถออกแบบและตกแต่งหน้าตา (Template) ได้อย่างที่เว็บมาสเตอร์ต้องการ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ใช้บริการอีเมล์ไม่รู้สึกว่าซ้ำซาก และเป็นตัวเลือกในการใช้งานของผู้ใช้บริการอีเมล์อีกด้วย ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถบริหารและดูแลระบบของตนเอง ได้ทั้งหมดโดยผ่าน โปรแกรมที่ชื่อว่า ที่ทำการไปรษณีย์ (Postoffice)

  ส่วนแอพพลายเมล์จัดเป็นผู้ดูแลระบบโดยรวมทั้งหมดรวมถึงการใช้งานในระดับผู้ใช้บริการสุดท้าย (end user) อีกด้วย
  ซึ่งทำให้การใช้งานของเว็บมาสเตอร์รวมถึงผู้ใช้บริการฟรีอีเมล์ทุกคนอยู่ในสายตาของแอพพลายเมล์ตลอดเวลา ทำให้ทุกกลุ่มคนจะได้รับความสะดวกและได้รับบริการที่น่าพอใจในที่สุด และสามารถประเมิณผลได้ตามหลักทางสถิติ

  ปัจจุบันโปรแกรมจดหมายประยุกต์ได้พัฒนามาถึงรุ่น 3.0 ซึ่งมีความสามารถในการบริหารและใช้งานได้มาตรฐาน
  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา