แอพพลายเมล์ ลงโฆษณา


  ลงโฆษณา
  แอพพลายเมล์ มีสมาชิกที่ใช้งานฟรีเว็บเมล์ไซต์มากมาย และทุกๆเว็บเมล์ไซต์จะต้องติดป้ายโฆษณา ให้กับแอพพลายเมล์ ตาม ข้อตกลง ดังนั้น แอพพลายเมล์ จึงมีจำนวนครั้งการแสดงป้ายโฆษณาที่สูงมากในแต่ละวัน

  กลุ่มเป้าหมาย
  เนื่องจากเว็บเมล์ไซต์และเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกของแอพพลายเมล์ เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ชัดเจน รวมทั้งทุกๆเว็บเซต์มีกิจกรรมให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมมีส่วนร่วม ทำให้ผู้ที่เข้ามาชม จะเป็นป้ายโฆษณาอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้
 • ผู้ใช้บริการฟรีอีเมล์จำแนกตาม อาชีพ, อายุและเพศ
 • นักเรียนนักศึกษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการและเว็บมาสเตอร์
 • ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกระดับ

 • ประเภทป้ายโฆษณา Banner ขนาด 468x60 pixel
  โฆษณาประเภทป้ายโฆษณาของเรา จะแสดงบนเว็บเมล์ไซต์ของสมาชิก โดยป้ายโฆษณาที่จะแสดงจะ อยู่ด้านบนสุดของทุกๆหน้า ของเว็บเมล์ไซต์ของสมาชิก ภายใน 1 เดือนเราจะรับลงโฆษราประเภทนี้เพียง 3 ยูนิตเท่านั้น โดยที่แต่ละยูนิตจะถูกหมุนเวียนกันขึ้นแสดงอย่างยุติธรรม โดยที่จะแสดงให้ยูนิตละ 10,000 ครั้งต่อวันเป็นอย่างต่ำ ซึ่งอัตราค่าลงโฆษณาในรูปแบบนี้คือยูนิตละ 2,000 บาท/เดือน (ลง 3 เดือนลด 10%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • มีระบบสถิติตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 • ไม่จำกัดจำนวนป้ายในแต่ละยูนิต
 • สามารถเปลี่ยนป้ายหรือ URL ได้ตลอดเวลา
 • สามารถใช้ป้ายแบบ JPG, GIF, HTML, Flash, Java ได้

 • ตำแหน่งของป้ายโฆษณา


   


   
  ภาพตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบสถิติ


   


  ประเภทข้อความโฆษณาใต้จดหมายขณะที่ผู้ใช้กำลังอ่านอีเมล์
  โฆษณารูปแแบนี้เป็นรูปแบบเฉพาะ ที่หาลงได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากผู้ที่สามารถทำโฆษณาลักษณะนี้ได้ จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านอีเมล์โดยเฉพาะ โดยจากสถิติทั่วไปของโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตพบว่าโฆษณา ที่เป็นข้อความจะได้ผลมากกว่าป้ายโฆษณาที่เป็นรูปภาพ อัตราค่าโฆษณา 4,000 บาท/เดือน รับเดือนละ 1 ยูนิตเท่านั้น

  ตำแหน่งและตัวอย่างของข้อความใต้จดหมาย


   


  ประเภทข้อความโฆษณาแนบใต้จดหมายที่ส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์

  โฆษณารูปแแบนี้เป็นรูปแบบเฉพาะ ที่หาลงได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากผู้ที่สามารถทำโฆษณาลักษณะนี้ได้ จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านอีเมล์โดยเฉพาะ โดยที่ข้อความโฆษณารูปแแบนี้จะติด ไปกับอีเมล์ที่ผู้ใช้ส่งออกไป จากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งผู้ที่จะเห็นข้อความจะเป็นผู้ที่ได้รับจดหมายของผู้ใช้ของเรา อัตราค่าโฆษณา 3,000 บาท/เดือน รับเดือนละ 1 ยูนิตเท่านั้น
  ตัวอย่างจดหมายของผู้ที่ได้รับอีเมล์


   


  ประเภท ราคา/เดือน (บาท) สถานะ
  Banner 468x60 pixel ยูนิตที่ 1 2,000 ไม่ว่าง
  Banner 468x60 pixel ยูนิตที่ 2 2,000 ไม่ว่าง
  Banner 468x60 pixel ยูนิตที่ 3 2,000 ไม่ว่าง
  ข้อความใต้จดหมายขณะอ่านอีเมล์ 4,000 ไม่ว่าง
  ข้อความใต้จดหมายส่งออก 3,000 ไม่ว่าง

  *** วิธืชำระค่าบริการ ***

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา