แอพพลายเมล์ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
 ข้อตกลง
 ตารางราคา

ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

คำถาม-คำตอบ

  เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
  เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจเป็นบริการที่เหมาะสำหรับ เว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเว็บไซต์ในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถทำให้เว็บไซต์ของท่าน สามารถให้บริการอีเมล์กับบุคคลในองค์กรของท่านหรือ แจกเป็นฟรีอีเมล์ให้กับบุคคลที่ท่านต้องการมอบให้ก็สามารถทำได้ บนโดเมนของท่านเอง

  ความสามารถ
 • username@yourdomain.com ( เว็บเบส+POP3 )
 • สามารถเลือกสร้าง Account ที่มีขนาดตั้งแต่ 1 GB ให้แก่ผู้ใช้
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้ของท่านได้
 • สามารถใช้ Outlook Express เช็คเมล์ได้
 • สงวน username สำหรับทีมงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถตั้งค่าให้เตือนอีเมล์ผ่านมือถือได้ Mail2SMS
 • ระงับและลบ ผู้ใช้ ได้ตลอดเวลา
 • บริการด้วยเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เซิร์ฟเวอร์ตั้งบนเครือข่ายในประเทศไทย ANET INTERNET
 • มีระบบแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้ใช้ได้รับทราบ
 • คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
 • ใช้ซอฟแวร์อีเมล์ที่ได้มาตรฐานโลก
 • มีระบบป้องกันไวรัสที่แนบมากับอีเมล์ NOD32
 • มีระบบป้องกันอีเมล์ขยะ โดยการเก็บสถิติของการรับ-ส่งอีเมล์
 • มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ทุกสัปดาห์

 • การเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครสมาชิก
  ก่อนที่ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกนั้นท่านจะต้อง สำรวจสถานะของตัวท่านเองและเว็บไซต์ของท่านดังนี้

 • ท่านจะต้องมีโดเมนเนมที่เป็น top level (.com, .net, .org, .co.th, .in.th ฯลฯ) และจะต้องเป็นเจ้าของโดเมนนั้นๆด้วย
 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องไม่มีภาพ,เสียงหรือมัลติมีเดียใดๆที่ ละเมิดลิขสิทธิ์,ผิดกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรม
 • ท่านต้องสามารถย้าย DNS ได้เอง หรือสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการโฮสติ้งแก้ไข Mail Server (MX Record) ให้ท่านได้

 • การติดตั้งเว็บเมล์ไซต์
  ปกติแล้วท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของท่านได้โดยการพิมพ์ http://www.yourdomain.com
  ท่านก็สามารถเข้าไปยัง เว็บไซต์ของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านต้องการใช้งานอีเมล์
  แอพพลายเมล์ จึงสร้างเว็บเมล์ไซต์ให้ท่านโดยเข้าทาง http://mail.yourdomain.com
  แต่การสร้างเว็บเมล์ไซต์ จะต้องอาศัยหลักการทำงานของ DNS Server ดังนั้น ท่านจะมี 2 ทางเลือกดังนี้
  1. ย้าย DNS มาที่แอพพลายเมล์ และเมื่อย้ายมาแล้ว www.yourdomain.com ก็ยังใช้งานได้เช่นเดิม (แนะนำ)
  2. แจ้งให้ผู้ให้บริการโฮสติ้งของท่านสร้าง subdomain mail.yourdomain.com ขึ้นมาพร้อมทั้งแก้ไข Mail Exchange (MX Record) ให้ชี้มาที่ เซิร์ฟเวอร์ของแอพพลายเมล์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

   แผนภาพการทำงานของ DNS สำหรับ ทางเลือกแรก, ทางเลือกที่สอง

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา