แอพพลายเมล์ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
 ข้อตกลง
 ตารางราคา

ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

คำถาม-คำตอบ

  ตารางราคาเว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

  บริการเว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจเป็นบริการในลักษณะที่ ท่านสามารถนำเว็บเมล์ไซต์ไปใช้เฉพาะบุคคลภายในองค์กร หรือแจกให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงลูกค้าของท่าน โดยมีอัตราค่าบริการจะคิดเป็นรายเดือน ตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จริง และลักษณะการใช้งานตามตารางดังนี้

  ระบบทำงานบน เซิร์ฟเวอร์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของท่าน
  ราคา
  ลักษณะ เช่าบริการ ชำระครั้งเดียว
  ค่าใช้จ่าย 150 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
  ให้บริการขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้
  35,000 / 20 ผู้ใช้
  43,000 / 50 ผู้ใช้
  50,000 / 100 ผู้ใช้
  83,000 / 200 ผู้ใช้
  91,000 / 500 ผู้ใช้
  140,000 / 1,000 ผู้ใช้
  ค่าบริการแก้ไขปัญหาที่ไซต์งาน - 1,500 บาท / ชั่วโมง
  ความต้องการอย่างต่ำของระบบ
  OS ระบบทำงานอยู่บน
  เซิร์ฟเวอร์ของเรา
  ดังนั้นท่านจึง
  ไม่จำเป็นต้องลงทุน
  ตั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์เอง
  Windows/Linux
  CPU 1 GHz
  RAM 2 GB
  Harddisk 10 GB
  Internet Connection Speed 10/100 Mbps
  Fixed IP 1 IP
  การบริหารจัดการ
  ระบบบริหารจัดการ ผ่าน Webbased ผ่าน Admin Console
  เพิ่ม/ลบ/ระงับ ผู้ใช้ Y Y
  เพิ่ม/ลบ โดเมน - Y
  สถิติการใช้งาน Y Y
  แชร์โฟลเดอร์ - Y
  สร้างกลุ่มของผู้ใช้ - Y
  เตือนอีเมล์ผ่านมือถือ Mail2SMS Y -
  ระบบป้องกันอีเมล์ขยะ Y Y
  ระบบป้องกันไวรัส NOD32 Y Y
  ความสามารถตามมาตรฐาน
  พื้นที่เก็บอีเมล์/ผู้ใช้หนึ่งคน 1 GB ไม่จำกัด
  เช็คเมล์ผ่านเว็บเมล์ไซต์ Y Y
  เช็คเมล์ผ่าน Outlook Express POP3/SMTP/IMAP/LDAP POP3/SMTP/IMAP/LDAP
  เช็คเมล์ผ่านระบบเข้ารหัส SSL POP3/SMTP/IMAP/LDAP POP3/SMTP/IMAP/LDAP
  รับอีเมล์ได้ขนาดไม่เกิน(ต่อฉบับ) 50 MB ไม่จำกัด
  ส่งอีเมล์ได้ขนาดไม่เกิน(ต่อฉบับ) 50 MB ไม่จำกัด
  ระบบทำงานบน เซิร์ฟเวอร์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของท่าน

  ติดต่อขอรับ Username และ Password เพื่อทดลองใช้งานได้ที่ info@applymail.com

  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีชำระค่าเช่าบริการได้จากหัวข้อ วิธีชำระค่าบริการ

   

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา