แอพพลายเมล์ ฟรีเว็บเมล์ไซต์
 ข้อตกลง
 ตัวอย่าง

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

คำถาม-คำตอบ

  ฟรีเว็บเมล์ไซต์
  ฟรีเว็บเมล์ไซต์เป็นบริการที่เหมาะกับเว็บไซต์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถทำให้เว็บไซต์ของท่าน สามารถให้บริการ ฟรีอีเมล์กับบุคคลทั่วไปได้อย่างไม่จำกัด บนโดเมนของท่านเอง

  ความสามารถ
 • username@yourdomain.com (เว็บเบส)
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • แก้ไข/ออกแบบ ด้วยการใช้ Template
 • สามารถตกแต่งเว็บเมล์ไซต์ในแบบของคุณ 100%
 • สามารถรับทราบรายละเอียดของผู้ใช้เป็นรายบุคคล
 • สามารถติดป้ายโฆษณาบนเว็บเมล์ไซต์ได้ 40%
 • สงวน username สำหรับทีมงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถตั้งค่าให้เตือนอีเมล์ผ่านมือถือได้ Mail2SMS
 • ทีมงานสามารถใช้ Outlook Express ได้
 • มีสถิติแสดงข้อมูล ผู้ใช้งานอีเมล์ อย่างละเอียด
 • ระงับและลบ ผู้ใช้ ได้ตลอดเวลา
 • บริการด้วยเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง
 • เซิร์ฟเวอร์ตั้งบนเครือข่ายในประเทศไทย ANET INTERNET
 • คู่มือการออกแบบและการใช้งานเป็นภาษาไทย
 • ใช้ซอฟแวร์อีเมล์ที่ได้มาตรฐานโลก
 • มีระบบป้องกันไวรัสที่แนบมากับอีเมล์ NOD32
 • มีระบบป้องกันอีเมล์ขยะ โดยการเก็บสถิติของการรับ-ส่งอีเมล์

 • การเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครสมาชิก
  ก่อนที่ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกนั้นท่านจะต้อง สำรวจสถานะของตัวท่านเองและเว็บไซต์ของท่านดังนี้

 • ท่านจะต้องมีโดเมนเนมที่เป็น top level (.com, .net, .org, .co.th, .in.th ฯลฯ) และจะต้องเป็นเจ้าของโดเมนนั้นๆด้วย
 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องไม่มีภาพ,เสียงหรือมัลติมีเดียใดๆที่ ละเมิดลิขสิทธิ์,ผิดกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรม
 • เว็บไซต์ของท่านจะต้องมีผู้เข้าชมต่อวันที่มากกว่า 1,000 คนต่อวัน (Unique visitor per day)
 • ท่านต้องสามารถย้าย DNS ได้เอง หรือสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการโฮสติ้งแก้ไข Mail Server (MX Record) ให้ท่านได้

 • การติดตั้งเว็บเมล์ไซต์
  ปกติแล้วท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของท่านได้โดยการพิมพ์ http://www.yourdomain.com
  ท่านก็สามารถเข้าไปยัง เว็บไซต์ของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านต้องการแจกฟรีอีเมล์
  แอพพลายเมล์ จึงสร้างเว็บเมล์ไซต์ให้ท่านโดยเข้าทาง http://mail.yourdomain.com
  แต่การสร้างเว็บเมล์ไซต์ จะต้องอาศัยหลักการทำงานของ DNS Server ดังนั้น ท่านจะมี 2 ทางเลือกดังนี้
  1. ย้าย DNS มาที่แอพพลายเมล์ และเมื่อย้ายมาแล้ว www.yourdomain.com ก็ยังใช้งานได้เช่นเดิม (แนะนำ)
  2. แจ้งให้ผู้ให้บริการโฮสติ้งของท่านสร้าง subdomain mail.yourdomain.com ขึ้นมาพร้อมทั้งแก้ไข Mail Exchange (MX Record) ให้ชี้มาที่ เซิร์ฟเวอร์ของแอพพลายเมล์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

   แผนภาพการทำงานของ DNS สำหรับ ทางเลือกแรก, ทางเลือกที่สอง
  เกี่ยวกับการบริหารระบบ
  แอพพลายเมล์กำหนดให้สมาชิกสามารถบริหารจัดการ ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า "ที่ทำการไปรษณีย์" (Postoffice) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ ท่านสามารถอ่าน คู่มือการออกแบบเว็บเมล์ไซต์, จัดการะบบสมาชิก เช่น ลบ/ระงับ , รายงานด้านสถิติ เกี่ยวกับการใช้งาน, ส่งข่าวสารถึงสมาชิกรวมถึง การแก้ไขป้ายโฆษณาของท่านได้

  การออกแบบเว็บเมล์ไซต์
  ท่านสามารถออกแบบและแก้ไขหน้าตาของเว็บเมล์ไซต์ของท่านได้เอง ด้วยการ FTP เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนำ Template ไปออกแบบได้อย่างอิสระ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและทดลองใช้งาน โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์ได้จากหัวข้อ โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

  คำถาม-คำตอบ
  หากท่านมีข้อสงสัยในบริการฟรีเว็บเมล์ไซต์ท่านอาจหาคำตอบ ได้ในหัวข้อ คำถาม-คำตอบ

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา