แอพพลายเมล์ฟรีเว็บเมล์ไซต์
 เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 ข้อตกลง
 ค่าติดตั้ง

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

คำถาม-คำตอบ


    ค่าติดตั้งเว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

    เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจจำเป็นต้องชำระค่าเช่าบริการเป็นจำนวน 3,000 บาท ต่อปี
    โดยท่านจะต้องชำระค่าติดตั้งภายใน 5 วันปฏิทินหลังจากวันที่ท่านกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก เมื่อเราได้รับ Fax หรืออีเมล์ ใบนำฝากของท่านภายใน 1 วันปฏิทินเราจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันบริการของท่าน

  • ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีชำระค่าเช่าบริการได้จากหัวข้อ วิธีชำระค่าบริการ


     

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา