แอพพลายเมล์ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
 ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

คำถาม-คำตอบ


  ตารางเปรียบเทียบรูปแบบและความสามารถ

    ฟรีเว็บเมล์ไซต์ เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
  ราคา (บาท)
  ค่าติดตั้ง - - -
  ค่าเช่าบริการรายปี - 3,000 -
  ค่าบริการรายเดือน - - เริ่มต้นที่ 1,500
  ข้อแลกเปลี่ยน
  ติดป้ายโฆษณาให้เรา 60% 60% -
  ติดคำกล่าวให้เครดิต * ติดทุกหน้า ติดทุกหน้า -
  การบริหาร
  จำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ขึ้นกับค่าบริการ
  ลบ/ระงับ ผู้ใช้ Y Y Y
  รับทราบข้อมูลของผู้ใช้ Y Y Y
  แก้ไข/ตกแต่ง รูปแบบ ** Y Y Y
  FTP Y Y -
  พื้นที่ในการออกแบบ 20 M 20 M -
  CGI, SSI, PHP, MySQL - - -
  สถิติการใช้งาน Y Y Y
  สงวน username สำหรับทีมงาน ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
  ส่งอีเมล์ข่าวสารถึงผู้ใช้ Y Y Y
  เตือนอีเมล์ผ่านมือถือ Mail2SMS Y Y Y
  ระบบป้องกันไวรัส NOD32 Y Y Y
  ระบบป้องกันอีเมล์ขยะ Y Y Y
  การใช้งานของผู้ใช้
  พื้นที่เก็บอีเมล์/ผู้ใช้หนึ่งคน 1 GB 1 GB 1 GB - ไม่จำกัด
  อายุการไม่ใช้งาน *** 90 วัน 90 วัน ไม่จำกัด
  เช็คเมล์ผ่านเว็บเมล์ไซต์ Y Y Y
  เช็คเมล์ผ่าน Outlook Express เฉพาะทีมงาน เฉพาะทีมงาน ทุกผู้ใช้
  รับอีเมล์ได้ขนาดไม่เกิน(ต่อฉบับ) 10 MB 10 MB 50 MB - ไม่จำกัด
  ส่งอีเมล์ได้ขนาดไม่เกิน(ต่อฉบับ) 5 MB 5 MB 50 MB - ไม่จำกัด
    ฟรีเว็บเมล์ไซต์ เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

  * คำกล่าวให้เครดิตคือ " Powered by ApplyMail "
  ** การแก้ไข/ตกแต่ง รูปแบบ ทำได้โดยใช้ Template
  *** การที่ผู้ใช้ไม่ล็อกอินเพื่อเช็คเมล์เป็นเวลานาน ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากระบบ


  คำถาม-คำตอบ
  หากท่านมีข้อสงสัยในบริการฟรีเว็บเมล์ไซต์ท่านอาจหาคำตอบ ได้ในหัวข้อ คำถาม-คำตอบ

  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา