แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

เว็บเบสอีเมล์
FTP
 

  โปรแกรม FTP Client ที่แนะนำให้ใช้คือ WS_FTP

  หากท่านต้องการ FTP เพื่อแก้ไขเว็บไซต์ของท่าน (www.yourdomain.com) โดยใช้
  Hostname: ftp.yourdomain.com ไม่ได้ ให้ท่านใช้
  Hostname: www.yourdomain.com แทน
  Username: username ที่เราตั้งให้
  Password: รหัสผ่านของท่าน

กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา