แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง
วิธีส่งอีเมล์หนึ่งฉบับถึงคนหลายๆคน
   คำแนะนำในการส่งอีเมล์หนึ่งฉบับถึงคนหลายๆคน
 
 1. เลือกไปที่เมนู เขียนจดหมาย (Compose)
 2. หากท่านมีรายชื่อเพื่อนใน สมุดบันทึกที่อยู่ อยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกและกดปุ่ม ได้ทันที โดยเลือกทีละคน
  หรือพิมพ์ลงในชื่อ ถึง: หรือ สำเนา: หรือ สำเนาซ่อน: ได้โดยใช้เครื่องหมายเซมิโคล่อน ( ; ) คั่นระหว่างอีเมล์แต่ละอันโดยจะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างอีเมล์แต่ละอัน เช่น

  หรือ

  เป็นต้น

  ถึง: To: หมายถึง ผู้รับหลัก
  สำเนา: CC: หมายถึง ผู้รับรอง
  สำเนาซ่อน BCC: หมายถึง ผู้รับแอบแฝง โดยที่ผู้รับหลักและผู้รับรองจะไม่ทราบว่าผู้ส่ง
  ส่งอีเมล์ฉบับนี้ถึงผู้รับแอบแฝงด้วย
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา