แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง
เกี่ยวกับพื้นที่ใช้งาน
   คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ใช้งาน
 
  1. ท่านมีพื้นที่เก็บอีเมล์จำนวน 1 GB ท่านอาจมีอีกเมล์ไม่กี่ฉบับแต่ถ้าหากอีเมล์แต่ละฉบับของท่านมีขนาดใหญ่ เช่น มีรูปแนบมาด้วย ก็สามารถทำให้พื้นที่ของท่านเต็มได้
  2. เมื่อท่านใช้พื้นที่ของท่านใกล้เต็ม ระบบจะส่งอีเมล์เตือนให้ท่านลบอีเมล์บางฉบับของท่านออก
  3. หากท่านปล่อยให้พื้นที่ของท่านเต็มท่านจะรับอีเมล์ไม่ได้อีก และอาจทำให้ท่านพลาดการติดต่อที่สำคัญ
  4. แอพพลายเมล์จะไม่มีการลบข้อมูลหรืออีเมล์ของท่านออกด้วยสาเหตุที่ท่านใช้พื้นที่เต็ม เพียงแต่ท่านจะรับอีเมล์เพิ่มอีกไม่ได้เท่านั้น
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา