แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง

เว็บเบสอีเมล์
วิธีแก้ไข DNS
   คำแนะนำในการแก้ไข DNS เพื่อใช้บริการเว็บเมล์ไซต์ของแอพพลายเมล์ ให้แจ้งกับผู้ให้บริการโฮสติ้งของท่านดังนี้
 
 1. สร้าง subdomain mail.yourdomain.com ชี้มาที่ 203.148.250.220
 2. ชี้ Mail Exchange (MX Record) มาที่ 203.148.250.220

  ภายใน DNS Record จะต้องมีบรรทัดต่อไปนี้

  @          IN     MX     5     mail.domain.com
  mail        IN     A        203.148.250.220

  สามารถทดสอบได้โดยการ
  # ping mail.domain.com ควรจะได้ IP 203.148.250.220 และ
  # dig mx domain.com ควรจะได้ MX Record เป็น mail.domain.com ใน Answer Section

  ** ท่านควรส่ง URL เอกสารฉบับนี้ให้ผู้บริการโฮสติ้งของท่านเข้ามาอ่าน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน **
  http://www.applymail.com/support/webmailsite_dns_mo.php
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา