แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง

เว็บเบสอีเมล์
สร้างปุ่มสมัครและล็อกอินจากระบบสมาชิกเดิมของท่าน
 

  แบบฟอร์มทั้งสองนี้ไม่สามารถนำไปใช้งานที่อื่นได้นอกจากวางบนเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

 • สร้างแบบฟอร์มสมัครนี้ ภายในระบบสมาชิกของท่าน

  ให้เปลี่ยนตัวหนังสือที่เป็นตัวหนาเป็นข้อมูลของสมาชิกของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน

  <form action="http://mail.yourdomain.com/cgi-bin/webmail.cgi" method="post" target="_blank">
  <input type="hidden" name="FIRSTNAME" value="ชื่อ">
  <input type="hidden" name="LASTNAME" value="นามสกุล">
  <input type="hidden" name="ADDRESS" value="ที่อยู่">
  <input type="hidden" name="CITY" value="เขต">
  <input type="hidden" name="STATE" value="จังหวัด">
  <input type="hidden" name="ZIPCODE" value="รหัสไปรษณีย์">
  <input type="hidden" name="COUNTRY" value="TH">
  <input type="hidden" name="GENDER" value="เพศ"> <!--เป็นตัวเลข 0 คือชาย 1 คือหญิง-->
  <input type="hidden" name="OCCUPATION" value="อาชีพ"> <!--เป็นตัวเลข 01 ถึง 24-->
  <input type="hidden" name="DD" value="วันเกิด"> <!--เป็นตัวเลข 01 ถึง 31-->
  <input type="hidden" name="MM" value="เดือนเกิด"> <!--เป็นตัวเลข 01 ถึง 31-->
  <input type="hidden" name="YY" value="ปีเกิด"> <!--เป็นตัวเลข 1910 ถึง 2000-->
  <input type="hidden" name="USERNAME" value="ชื่อผู้ใช้">
  <input type="hidden" name="PASSWORD" value="รหัสผ่าน">
  <input type="hidden" name="PASSWORD1" value="รหัสผ่าน">
  <input type="hidden" name="HINT" value="คำใบ้">
  <input type="hidden" name="BUTTON" value="signup">
  <input type="hidden" name="ACTION" value="signup">
  <input type="hidden" name="LN" value="th">
  <input type="hidden" name="AUTOLOAD" value="Read_TOS">
  <input type="submit" value="สมัครใช้ฟรีอีเมล์">
  </form>

  ความหมายของตัวเลขแทนอาชีพ
  01 , บัญชี/การเงิน/อสังหาริมทรัพย์
  02 , คอมพิวเตอร์(ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/เน็ตเวิร์ก)
  03 , ธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ต/ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  04 , สื่อสาร/ไปรษณีย์/โทรศัพท์/ดาวเทียม
  05 , บริษัทที่ปรึกษา
  06 , บริการลูกค้า/ซัพพอร์ต
  07 , อาจารย์/ผู้ฝึกสอน/ผู้ฝึกอบรม
  08 , วิศวกรรม
  09 , บันเทิง
  10 , ผู้บริหารระดับสูง
  11 , ผู้จัดการทั้วไป
  12 , รัฐบาล/ทหาร
  13 , อุตสาหกรรม/การผลิต/เครื่องจักร
  14 , มีเดีย/สิ่งพิมพ์
  15 , วิชาชีพ(แพทย์,เภสัช,ทนาย,ผู้ตรวจสอบบัญชี,ฯลฯ)
  16 , บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  17 , ร้านอาหาร/โรงแรม
  18 , เกษียณงานแล้ว
  19 , ค้าขาย/การตลาด
  20 , บริการ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
  21 , นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
  22 , ท่องเที่ยว/เดินทาง (รถ เรือ เครื่องบิน ฯลฯ)
  23 , อยู่ในระหว่างหางาน
  24 , อื่นๆ

 • สร้างแบบฟอร์มล๊อกอินนี้ ภายในระบบสมาชิกของท่าน

  ให้เปลี่ยนตัวหนังสือที่เป็นตัวหนาเป็นข้อมูลของสมาชิกของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน

  <form action="http://mail.yourdomain.com/cgi-bin/webmail.cgi" method="post" target="_blank">
  <input type="hidden" name="USERNAME" value="ชื่อผู้ใช้">
  <input type="hidden" name="PASSWORD" value="รหัสผ่าน">
  <input type="hidden" name="BUTTON" value="login">
  <input type="hidden" name="ACTION" value="login">
  <input type="hidden" name="LN" value="th">
  <input type="hidden" name="AUTOLOAD" value="applymail">
  <input type="submit" value="เช็คเมล์">
  </form>
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา