แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง

เว็บเบสอีเมล์
วิธีตั้งค่าใน Outlook Express
  วิธีตั้งค่าใน Outlook Express (ใช้ได้เฉพาะทีมงาน)
 

  ความสามารถนี้ใช้งานได้เฉพาะทีมงานของท่านที่มีชื่ออยู่ใน realname ในตารางอีเมล์ผู้แลระบบเท่านั้น

 1. เข้าโปรแกรม Outlook Express (ถ้าท่านเข้าเป็นครั้งแรกกรุณาข้ามไปอ่านข้อ 4)
 2. เลือก Tools > Accounts... ดังภาพ 3. เลือก Add > Mail... ดังภาพ 4. กรอกชื่อของท่านในช่อง Display name: แล้วกดปุ่ม Next >
 5. เลือก I already have an e-mail address that i'd linke to use:
  แล้วกรอกอีเมล์ของท่าน เช่น postmaster@domain.com เป็นต้น แล้วกดปุ่ม Next >
 6. เลือก My incoming mail server is a server
 7. กรอก Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:

  กรอก Outgoing mail (SMTP) server:
  ตาม SMTP ของ ISP ที่ท่านใช้กำลังงานอยู่ รายชื่อ SMTP ของ ISP ต่างๆ
  แล้วกดปุ่ม Next >

 8. กรอก Accout name: เช่น postmaster@domain.com
  กรอก Password: แล้วกดปุ่ม Next > แล้ว Finish

  คำว่า domain.com ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้เวลาใช้งานจริง ท่านต้องแทนด้วยชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่

 9. เลือกที่ Account แล้ว กดปุ่ม Properties ดังภาพ 10. เลือก Tab Advance แล้วแก้ไข Server Port Numbers ของ POP3 จาก 110 เป็น 143 ดังภาพ  กดปุ่ม OK แล้ว Close หน้าต่าง Internet Account

 11. กดปุ่ม Send/Recv เพื่อเช็คเมล์ได้ทันที
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา