แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง

เว็บเบสอีเมล์
วิธีชำระค่าบริการ
   ท่านสามารถโอนค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารหรือตู้ ATM ที่ท่านสะดวกได้
 
  • เลขที่บัญชี
  • ทุกครั้งเมื่อท่านโอนค่าบริการมาเรียบร้อยแล้ว ท่านจำเป็นจะต้องเขียนชื่อโดเมนของท่านให้ชัดเจนลงในใบนำฝาก แล้ว Scan ส่งทางอีเมล์มาที่ billing@applymail.com หรือ Fax มาที่ 0-2332-1248 เป็น Fax อัตโนมัติ จะดัง 5 ครั้ง แล้วจะส่งสัญญาณ Fax เอง
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา