แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง

เว็บเบสอีเมล์
วิธีใช้งานที่ทำการไปรษณีย์
 

    ท่านสามารถบริการระบบเว็บเมล์ไซต์ของท่านได้ทาง http://postoffice.applymail.com

    โดยระบบของที่ทำการไปรษณีย์จะต้องทำการล็อกอิน รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ที่แอพพลายเมล์ส่งให้จึงเข้าใช้งานได้

    เมื่อท่านล็อกอินเข้าไปแล้ว ในทุกๆหัวข้อจะมีคำอธิบายและวิธีใช้พร้อมตัวอย่างกำกับอยู่อย่างชัดเจน
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา